گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اجتناب ناپذیری وسوسه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاث لم یعر منها نبی فمن دونه الطیره و الحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخق؛(2488) امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبران و کسانی که در مرتبتی پایین تر هستند، از سه چیز پیراسته نیستند: فال بد زدن، حسادت، اندیشه های وسوسه انگیز درباره آفرینش.

اینگونه غسل هم می شود!

عن زراره قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غسل الجنابه قال أفض علی رأسک ثلاث أکف و عن یمینک و عن یسارک انما یکفیک مثل الدهن؛(2489) راوی می گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره غسل جنابت پرسیدم فرمود: سه مشت آب بر سرت بریز و بر طرف راست و چپت. همین که آب را چونان روغن بر بدنت بمالی کافی است.

راه برخورد با وسوسه

عن علی (علیه السلام) و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب... و لا فی سنه النبی صلی الله علیه و آله و أئمه الهدی؛(2490) آنچه را شیطان وسوسه می کند که در قرآن نیست... یا در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان هدایت نیست بی اعتناء باش!