گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پناه به خدا هنگام وسوسه

عن الصادق (علیه السلام) قال لیس من مؤمن یمر علیه أربعون صباحا الا حدث نفسه فلیصل رکعتین و لیستعذ بالله من ذلک؛(2487) امام صادق (علیه السلام) فرمود: بر هیچ مؤمنی نمی گذرد مگر اینکه وسوسه ای در روانش پدید می آید. در هنگام رخ دادن وسوسه باید دو رکعت نماز بگزارد و به خدا پناه ببرد.

اجتناب ناپذیری وسوسه

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاث لم یعر منها نبی فمن دونه الطیره و الحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخق؛(2488) امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبران و کسانی که در مرتبتی پایین تر هستند، از سه چیز پیراسته نیستند: فال بد زدن، حسادت، اندیشه های وسوسه انگیز درباره آفرینش.

اینگونه غسل هم می شود!

عن زراره قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غسل الجنابه قال أفض علی رأسک ثلاث أکف و عن یمینک و عن یسارک انما یکفیک مثل الدهن؛(2489) راوی می گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره غسل جنابت پرسیدم فرمود: سه مشت آب بر سرت بریز و بر طرف راست و چپت. همین که آب را چونان روغن بر بدنت بمالی کافی است.