گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خودداری هنگام وسوسه

... و یزعها عند الجمحات؛ علی (علیه السلام) فرمودند:... دستور می دهم به هنگام وسوسه شیطان خوددار باشی!

ولهان کیست؟

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال ان للوضوء شیطانا یقال له ولهان یوسوس العبید اذا لم یسم الله فی وضوئه؛(2485) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برای وضو شیطانی است که به او ولهان گویند، هرگاه کسی هنگام وضو (بسم الله) نگوید، این شیطان او را به تردید می اندازد.

وقتی وسوسه سراغ انسان آمد...

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت له انه یقع فی قلبی أمر عظیم فقال قل لا اله الا الله قال جمیل فکلما وقع فی قلبی شی ء قلت لا اله الا الله فیذهب عنی؛(2486) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: گاهی وسوسه بزرگی در دلم رخ می نماید. امام صادق (علیه السلام) فرمود: بگو لا اله الا الله. راوی می گوید: پس از آن هرگاه چنین وسوسه ای برایم پدید می آمد با گفتن لا اله الا الله آن وسوسه زدوده می شد.