گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نفی تکالیف حرج در اسلام

لیس علی الأعمی حرج و لا علی الأعرج حرج و لا علی المریض حرج و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار و من یتول یعذبه عذابا ألیما؛ بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان جهاد شرکت نکنند)؛ و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید، او را در باغهای (از بهشت) وارد می کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ و آن کس که سر پیچی کند، او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد!

خدا رنج شما را نمی خواهد

یأیها الذین ءامنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و أرجلکم الی الکعبین و ان کنتم جنباً فاطهروا و ان کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون؛(2482) ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که به نماز می ایستید، صورت و دستها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل [بر آمدگی پشت پا مسح کنید! و اگر جنب باشید، خود را بشویید (و غسل کنید)! و اگر بیمار یا مسافر باشید، یا یکی از شما از محل پستی آمده [قضای حاجت کرده ]، یا با آنان تماس گرفته و (و آمیزش جنسی کرده اید)، و آب (برای غسل یا وضو) نیابید، با خاک پاکی تیمم کنید! و از آن، بر صورت [پیشانی ] و دستها بکشید! خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند؛ بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ شاید شکر او را بجا آورید!

عدم لزوم تحمل مشقت در انجام تکالیف

طه ما أنزلنا علیک القرءان لتشقی؛ طه؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی!