گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اعجاز نون متکلم مع الغیر

بدیع الزمان شیخ سعید نورسی(2478) (1293 - 1379 ق) گوید: در یکی از روزها درباره نون متلکم مع الغیر در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین(2479) می انیشیدم و درباره صیغه جمع به جای صیغه متکلم وحده(2480) به تأمل فرو رفته بودم. ناگاه فضیلت نماز جماعت و حکمت آن از این نون بر من هویدا گشت، چون دیدم به سبب مشارکت در نماز جماعت هر یک از نمازگزاران برای من شفاعت می کنند و هر فردی از آنها گواه و تأیید کننده اعمال و اذکاری بودند که در نماز انجام بودند. این کار جرأت و نیرویی در من ایجاد کرد تا عبادت ناقص خود را در ضمن عبادت کامل آنان به حضور ذات اقدس الهی تقدیم دارم. در این فکر بودم که ناگاه پرده دیگری برداشته شد و مشاهده کردم همه مساجد استانبول به هم متصل و همه شهر یکپارچه مسجد شده است و در این حال علو و بلندی دعاهای همه آنها را نه تنها احساس کردم، بلکه تصدیق و تأیید آنان را نیز درک کردم. در آنجا خود را در میان صف های دایره واری که در مساجد کره زمین به صورت حلقه هایی در پیرامون کعبه تشکیل شده بود، دیدم و هنگامی که این همه شافعان را مشاهده کردم که با من، اعمال و اقوال نماز را تکرار می کنند و هر چه را که در نماز می گویم تأیید می نمایند، خدا را بسیار ستودم و گفتم: الحمد لله رب العلمین(2481)

اشعار

نماز

ای دوست پر نیاز خویش باز کن بیا به آستان حق نماز کن