گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نماز پناهگاه است

الصلاه حصن من سطوات الشیطان؛(2470) امام علی (علیه السلام) فرمود: نماز پناهگاهی در برابر حمله های شیطان است.

اینگونه نماز بخوانیم!

قال أبو عبدالله الصادق (علیه السلام) اذا صلیت صلاه فریضه فصلها لوقتها صلاه مودع یخاف أن لا یعود الیها أبدا؛(2471) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه نماز واجب می گزاری پس اول وقت و آنگونه که گویا نماز وداع کننده است که می ترسد دیگر به آن این فرصت داده نشود، بجا آور!

داستانها