گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نماز نمونه

امام صادق (علیه السلام): کان علی بن الحسین (علیه السلام) اذا قام فی الصلوه کأنه ساق شجره لا یتحرک منه شی ء الا ما حرکه الریح منه؛(2466) امام سجاد (علیه السلام) هر گاه به نماز می ایستاد چنان تنه درختی بود که چیزی از آن نمی جنبید، مگر آنچه را که باد می جنباند.

عطر و نماز

امام کاظم (علیه السلام): کان یعرف موضع سجود أبی عبدالله بطیب ریحه؛(2467) سجده گاه امام صادق (علیه السلام) از بوی خوش آن شناخته می شد.

شیطان و نماز

ما ارغم انف الشیطان بشی ء افضل من الصلوه، فصلها و ارغم انف الشیطان؛(2468) حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند: هیچ چیزی به مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ساید، پس نماز بگزار و بینی ابلیس را به خاک.