فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بنای اسلام

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة ولم یناد بشی ء کما نودی بالولایة؛(2463) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و برای چیزی آنسان که بر ولایت فریاد زده شده، برای چیزی فریاد نشده است.

عمل به واجب

قال علی بن الحسین (علیه السلام) من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس؛(2464) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: هر کس به آنچه خدا بر او واجب کرده، عمل کند از بهترین مردمان است.

از اثرات نماز

عن زینب بنت علی (علیه السلام) قالت قالت فاطمه (علیها السلام) فی خطبتها فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک و الصلاه تنزیها عن الکبر و الزکاه زیاده فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تسنیه للدین و الجهاد عزاً للاسلام؛(2465) حضرت زینب (علیها السلام) فرموده که حضرت فاطمه (علیها السلام) فرمود: خداوند ایمان را جهت طهارت دل شما از شرک منظور کرد و نماز را جهت پاکی قلب از کبر مقرر داشت و جهاد را به عنوان مقام و سربلندی اسلام واجب گردانید.