فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا و نفرین نماز

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها و أقام حدودها رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به تقول حفظک الله کما حفظتنی و أستودعک الله کما استودعتنی ملکا کریما؛(2461) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که نمازهای واجب را در اول وقت آنها به جا آورد و حدود آنها را به پا دارد، فرشته آن را بالا می برد در حالیکه سفید و پاکیزه است. آن نماز می گوید: خداوند تو را نگاه دارد چنانچه تو مرا نگاه داشتی مرا فرشته کریمی در بر گرفت و کسی که آنها را بدون علتی بعد از وقت بجا آورد و حدود آنها را به پا ندارد، آنها را فرشته بالا برد و در حالیکه سیاه و تاریک است. فریاد زند به او: مرا ضایع کردی، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی و خداوند تو را چنانچه مرا مراعات نکردی، مراعات نکند.

نماز، رکن دین

عن هشام بن عجلان قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) أسألک عن شی ء لا أسأل عنه أحداً بعدک أسألک عن الایمان الذی لایسع الناس جهله فقال شهادة أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله و الاقرار بما جاء من عند الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان و الولایة لنا و البراءة من عدونا و تکون مع الصادقین؛(2462)
راوی می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: درباره مسأله ای از شما می پرسم که با احدی به غیر از شما در میان نخواهد گذاشت. (و افزود) از شما سؤال می کنم از ایمان: از پایین درجه آن، امام صادق (علیه السلام) پاسخ داد: ارکان دین و ایمان عبارت است از شهادت و اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد بن عبدالله و اقرار بدانچه که از سوی خداوند متعال مقرر گشته است، بر پاداشتن نماز، پرداخت زکات، حج خانه خدا، روزه ماه مبارک رمضان، پذیرفتن ولایت ما و دشمنی با دشمنان ما! بکوشید تا با راستگویان باشید. (مراد از راستان، ائمه معصومین و پیروان راستین آنهایند).

بنای اسلام

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة ولم یناد بشی ء کما نودی بالولایة؛(2463) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و برای چیزی آنسان که بر ولایت فریاد زده شده، برای چیزی فریاد نشده است.