فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال لا تتهاون بصلاتک فان النبی قال عند موته لیس منی من استخف بصلاته؛(2459) امام باقر (علیه السلام) به زراره فرمود: سستی مکن در امر نمازت، زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام وفاتش فرمودند: نیست از من کسی که نمازش را خفیف شمارد.

وصیت به نماز

قال أبو الحسن الأول (علیه السلام) انه لما حضر أبی الوفاه قال لی یابنی انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه؛(2460) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: چون لحظه وفات پدرم رسید، به من فرمود: ای پسر من! همانا شفاعت ما به کسی که نماز را سبک شمرد نمی رسد.

دعا و نفرین نماز

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها و أقام حدودها رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به تقول حفظک الله کما حفظتنی و أستودعک الله کما استودعتنی ملکا کریما؛(2461) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که نمازهای واجب را در اول وقت آنها به جا آورد و حدود آنها را به پا دارد، فرشته آن را بالا می برد در حالیکه سفید و پاکیزه است. آن نماز می گوید: خداوند تو را نگاه دارد چنانچه تو مرا نگاه داشتی مرا فرشته کریمی در بر گرفت و کسی که آنها را بدون علتی بعد از وقت بجا آورد و حدود آنها را به پا ندارد، آنها را فرشته بالا برد و در حالیکه سیاه و تاریک است. فریاد زند به او: مرا ضایع کردی، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی و خداوند تو را چنانچه مرا مراعات نکردی، مراعات نکند.