فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترک نماز از عوامل گرفتاری در دوزخ

فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین؛ آنها در باغهای بهشتند، و سؤال می کنند... از مجرمان: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! می گویند: ما از نماز گزاران نبودیم.

روایات

وصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال لا تتهاون بصلاتک فان النبی قال عند موته لیس منی من استخف بصلاته؛(2459) امام باقر (علیه السلام) به زراره فرمود: سستی مکن در امر نمازت، زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام وفاتش فرمودند: نیست از من کسی که نمازش را خفیف شمارد.