فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اقامه نماز شرط صلاحیت رهبر

انما ولیکم الله و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم رکعون؛ سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را بر پا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند.

نماز جماعت

و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و ارکعوا مع الراکعین؛ و نماز را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید (و نماز را با جماعت بگزارید)!

لزوم انجام نماز در حالت آرامش

فاذا اطمأننتم فأقیموا الصلوه؛ و هرگاه آرامش یافتید (و حالت ترس زایل گشت)، نماز را (به طور معمول) انجام دهید.