فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

ویل دورانت می گوید: ثروت خستگی آور است، عقل و حکمت، نور ضعیف سردی است، اما عشق است که با داداری خارج از حدود بیان، دلها را گرم می کند.(2458)
اگر به مهر و محبت نیازمندیم خداوند متعال رحمان و رحیم است.
مردم را با محبت برای پذیرش حدود الهی آماده کنید.
هر عشق و علاقه، که مایه ای از عقل و فطرت نداشته باشد، دیر یا زود به سردی گرائیده و یا به دشمنی کشیده می شود.
به هوش باشیم که رهبرمان کیست و محبت و عشق چه کسی را در دل داریم؟
محبت، زمینه تبعیت است.
قبل از تأمین زندگی مردم و محبت به آنان، توقعی نداشته باشید.
اسلام، زندگی همراه با صفا و محبت را می خواهد.
امتیاز دین الهی بر قوانین بشری، وجود عنصر محبت، الگوی عملی و صلاحیت قانون گذار است.
نظام حکومتی اسلام، بر مبنای محبت و اتصال به مردم است.
افراد خشن و سختگیر نمی توانند مردم داری کنند.
آنکه با خیانت، محبت خود را از مردم می برد، محبت خدا هم از او قطع خواهد شد.
رابطه رهبر و مردم، بر پایه انس و محبت است.
بهشتیان هیچ کینه ای از یکدیگر در دل ندارند و میان همه آنها صلح، صفا و محبت است و با اینکه در بهشت تفاوت درجات هست، اما هیچ یک نسبت به دیگری کینه و کدورت و حسدی نمی ورزد.
تبلیغ و تربیت باید همراه با عاطفه و محبت باشد.
وحدت و الفت و محبت، از نعمت های الهی است که خدا از آن یاد کرده و آن را بر مردم و پیامبر، منت نهاده است.
دلها و پیوند بین آنها به دست خداست.
مهم تر از اتحاد ظاهری، پیوند قلبی و باطنی است، و ألف بین قلوبهم وگرنه کافران هم در ظاهر متحدند، ولی دلهایشان پراکنده است.
ایجاد محبت و پیوند بین مؤمنین، پرتوی از عزت و حکمت خداوند است.
ثروت و مقام، همه جا محبت آور نیست.
مؤمنان در جامعه اسلامی، نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حق ولایت و نظارت همراه با محبت دارند و بی تفاوت نیستند.
امر به نهی، در سایه محبت و ولایت قابل اجر است.
عشق و علاقه به محبوب شدن، در نهاد هر انسانی وجود دارد. انسان ها از کم توجهی و بی مهری به خود، رنج می برند.
مردم را با محبت و عاطفه، صدا بزنید.
محبت و رأفت باید در مدار شرع باشد.
محبت، هدیه ای الهی است که با مال و مقام و زیبایی به دست نمی آید.

نماز

آیات