فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رابطه دین و محبت

سعید بن یسار(2455) گوید: روزی امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: آیا دین چیزی جز محبت است؟ خدای عزوجل می فرماید: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛(2456) بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد.(2457)

اشعار

محبت او

دل سرا پرده محبت اوست دیده آیینه دار طلعت اوست
حافظ