فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عبادت بودن محبت به مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للموده و المحبه له عباده؛(2445) نگاه مؤمن به چهره برادر مؤمن خود از روی دوستی و محبت به او عبادت است.

عوامل رفع کینه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): تهادوا فانها تذهب بالضغائن؛(2446) به یکدیگر هدیه بدهید که کینه ها را از بین می برد.

داستانها