فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توجه خدا هنگام محبت مؤمنین به هم

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا، اقبل الله عزوجل علیهما بوجهه، و تساقطت عنهما الذنوب کما یتساقط الورق من الشجر؛(2442) دو مؤمن هرگاه با یکدیگر دیدار کنند و با هم دست دهند، بی تردید خداوند عزوجل به آن دو توجه کند، و گناهان آن دو بریزد بسان ریزش برگ از درخت.

موجبات ترحم خدا

امام صادق (علیه السلام): ان الله لیرحم العبد لشده حبه لولده؛(2443) خداوند به بنده، به خاطر محبت شدید او به فرزندش، رحم می کند.

عاقبت کینه

قال علی (علیه السلام): طهروا قلوبکم من الحقد فانه داء موبی ء؛(2444) قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.