فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عوامل محبت

امام صادق (علیه السلام): ثلاثه تورث المحبه: الدین والتواضع و البذل؛(2441) سه چیز محبت می آورد: دین داری، تواضع و بخشش.

توجه خدا هنگام محبت مؤمنین به هم

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا، اقبل الله عزوجل علیهما بوجهه، و تساقطت عنهما الذنوب کما یتساقط الورق من الشجر؛(2442) دو مؤمن هرگاه با یکدیگر دیدار کنند و با هم دست دهند، بی تردید خداوند عزوجل به آن دو توجه کند، و گناهان آن دو بریزد بسان ریزش برگ از درخت.

موجبات ترحم خدا

امام صادق (علیه السلام): ان الله لیرحم العبد لشده حبه لولده؛(2443) خداوند به بنده، به خاطر محبت شدید او به فرزندش، رحم می کند.