فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محبت و پاداش

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما اصطحب اثنان الا کان أعظمهما أجرا و أحبهما الی الله عزوجل أرفقهما بصاحبه؛(2439) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بزرگترین پاداش و محبوبترین شخص در نزد خداوند از میان دو نفر که با هم رفیق هستند برای کسی است که مهربان ترین به دیگری است.

محبت و خرد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) التودد الی الناس نصف العقل؛(2440) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت و دوستی نیمی از خردمندی است.

عوامل محبت

امام صادق (علیه السلام): ثلاثه تورث المحبه: الدین والتواضع و البذل؛(2441) سه چیز محبت می آورد: دین داری، تواضع و بخشش.