فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از صفات مؤمن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) المؤمن مألوف و لا خیر فیمن لا یألف و لا یؤلف؛(2438) علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن همدم است و در کسی که نه انس می گیرد و نه با او انس می گیرند، خیری نیست.

محبت و پاداش

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما اصطحب اثنان الا کان أعظمهما أجرا و أحبهما الی الله عزوجل أرفقهما بصاحبه؛(2439) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بزرگترین پاداش و محبوبترین شخص در نزد خداوند از میان دو نفر که با هم رفیق هستند برای کسی است که مهربان ترین به دیگری است.

محبت و خرد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) التودد الی الناس نصف العقل؛(2440) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت و دوستی نیمی از خردمندی است.