فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رحمت خدا و محبت مردم به یکدیگر

عن الکاظم (علیه السلام) قال ان أهل الأرض لمرحومون ما تحابوا و أدوا الأمانه و عملوا بالحق؛(2437) مردم مورد رحمت خداوند هستند مادامی که همدیگر را دوست داشته باشند، ادای امانت کنند و بر طریق حق قدم بردارند.

از صفات مؤمن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) المؤمن مألوف و لا خیر فیمن لا یألف و لا یؤلف؛(2438) علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن همدم است و در کسی که نه انس می گیرد و نه با او انس می گیرند، خیری نیست.

محبت و پاداش

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما اصطحب اثنان الا کان أعظمهما أجرا و أحبهما الی الله عزوجل أرفقهما بصاحبه؛(2439) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بزرگترین پاداش و محبوبترین شخص در نزد خداوند از میان دو نفر که با هم رفیق هستند برای کسی است که مهربان ترین به دیگری است.