فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حد قهر و جدایی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا هجره فوق ثلاث؛(2436) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هیچ قهر و جدایی نباید بیشتر از سه روز باشد.

رحمت خدا و محبت مردم به یکدیگر

عن الکاظم (علیه السلام) قال ان أهل الأرض لمرحومون ما تحابوا و أدوا الأمانه و عملوا بالحق؛(2437) مردم مورد رحمت خداوند هستند مادامی که همدیگر را دوست داشته باشند، ادای امانت کنند و بر طریق حق قدم بردارند.

از صفات مؤمن

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) المؤمن مألوف و لا خیر فیمن لا یألف و لا یؤلف؛(2438) علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن همدم است و در کسی که نه انس می گیرد و نه با او انس می گیرند، خیری نیست.