فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

حد قهر و جدایی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا هجره فوق ثلاث؛(2436) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هیچ قهر و جدایی نباید بیشتر از سه روز باشد.

رحمت خدا و محبت مردم به یکدیگر

عن الکاظم (علیه السلام) قال ان أهل الأرض لمرحومون ما تحابوا و أدوا الأمانه و عملوا بالحق؛(2437) مردم مورد رحمت خداوند هستند مادامی که همدیگر را دوست داشته باشند، ادای امانت کنند و بر طریق حق قدم بردارند.