فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

به چه کسی محبت بورزیم

و الذین ءامنوا أشد حبا لله...؛ اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشرکان نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است.

روایات

حد قهر و جدایی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا هجره فوق ثلاث؛(2436) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هیچ قهر و جدایی نباید بیشتر از سه روز باشد.