فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خادمان بهشتی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما فی أمتی عبد ألطف أخاه فی الله بشی ء من لطف الا أخدمه الله من خدم الجنه؛(2421) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر گاه بنده ای از امت من در راه خدا به برادرش مهربانی کند، اگر چه اندک باشد، خداوند خادمان بهشت را خدمتگزار او می کند.

خراش روی ابلیس

عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (علیه السلام) أحسن یا اسحاق الی أولیائی ما استطعت فما أحسن مؤمن الی مؤمن و لا أعانه الا خمش وجه ابلیس و قرح قلبه؛(2422) از اسحاق عمار روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ای اسحاق! هر چه می توانی به دوستان من نیکی کن که هیچ مؤمنی به مؤمن دیگر نیکی و یاری نمی کند جز اینکه روی ابلیس را خراش داده، دلش را زخمی می کند.

محبوبیت اطعام

عن الباقر (علیه السلام) ان الله یحب هراقه الدماء و اطعام الطعام؛(2423) خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.