فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برترین شما مهمان نوازها

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أفاضلکم أحسنکم أخلاقا الموطئون أکنافا الذین یألفون و یؤلفون و توطأ رحالهم؛(2413) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برترین شما خوش اخلاق ها و بزرگواران و مهمان نوازان شمایند، کسانی که با مردم انس می گیرند و مردم هم با آنان انس می گیرند و در خانه اشان به روی همه باز است.

ثواب مهمانداری

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لأن أطعم رجلا مسلما أحب الی من أن أعتق أفقا من الناس قلت و کم الأفق فقال عشره آلاف؛(2414) راوی می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمودند: برای من غذا دادن به مردی مسلمان محبب تر از آزاد ساختن ناحیه ای از مردم است. من عرض کردم ناحیه ای از مردم چه اندازه است؟ فرمودند: ده هزار نفر!

اطعام به همه! فقیر و دارا

عن سدیر الصیر فی قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما منعک أن تعتق کل یوم نسمه قلت لا یحتمل مالی ذلک قال تطعم کل یوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا قال فقال ان الموسر قدر یشتهی الطعام؛(2415) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: چرا تو هر روز بنده ای را آزاد نمی کنی؟ عرض کردم: من توان اش را ندارم. حضرت فرمودند: هر روز مسلمانی را غذا بده! عرض کردم: به مرفه یا گرفتار؟ فرمودند: گاهی مرفه نیز به غذا میل دارد.