فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

ارزش پذیرایی از مهمان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أکرم الضیف فقد أکرم سبعین نبیا و من أننق علی الضیف درهما فکأنما أنفق ألف ألف دینار فی سبیل الله تعالی؛(2412) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس مهمان را اکرام کند، گویا هفتاد پیامبر را اکرام نموده است و هر کس برای مهمان درهمی خرج نماید، پس همانند آن است که هزار هزار دینار در راه خدا خرج کرده است (انفاق داده است).

برترین شما مهمان نوازها

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أفاضلکم أحسنکم أخلاقا الموطئون أکنافا الذین یألفون و یؤلفون و توطأ رحالهم؛(2413) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برترین شما خوش اخلاق ها و بزرگواران و مهمان نوازان شمایند، کسانی که با مردم انس می گیرند و مردم هم با آنان انس می گیرند و در خانه اشان به روی همه باز است.