فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهمان نکردند ناراحت نشوید!

فانطلقا حتی اذا أتیا أهل قریه استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید أن ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علیه أجرا؛(2411) باز به راه خود ادامه دادند (حضرت موسی و خضر علیهما السلام) تا به مردم قریه ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند (با این حال) در آن جا دیواری یافتند که می خواست فروریزد و (آن مرد عالم) آن را بر پا داشت. (موسی) گفت: لااقل می خواستی در مقابل این کار مزدی بگیری!.

روایات

ارزش پذیرایی از مهمان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أکرم الضیف فقد أکرم سبعین نبیا و من أننق علی الضیف درهما فکأنما أنفق ألف ألف دینار فی سبیل الله تعالی؛(2412) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس مهمان را اکرام کند، گویا هفتاد پیامبر را اکرام نموده است و هر کس برای مهمان درهمی خرج نماید، پس همانند آن است که هزار هزار دینار در راه خدا خرج کرده است (انفاق داده است).