فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعا برای مهمان

رب اغفرلی ولولدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنت و لا تزد الظلمین الا تبارا؛(2409) پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه ی من شدند، و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز هلاکت میفزا!

آداب مهمانی

یأیها الذین ءامنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم و الله بما تعملون علیم؛(2410)
ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه ی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکر شوید! و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شد: باز گردید! باز گردید؛ این برای شما پاکیزه تر است؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است!

مهمان نکردند ناراحت نشوید!

فانطلقا حتی اذا أتیا أهل قریه استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید أن ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علیه أجرا؛(2411) باز به راه خود ادامه دادند (حضرت موسی و خضر علیهما السلام) تا به مردم قریه ای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند (با این حال) در آن جا دیواری یافتند که می خواست فروریزد و (آن مرد عالم) آن را بر پا داشت. (موسی) گفت: لااقل می خواستی در مقابل این کار مزدی بگیری!.