فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

آداب مهمانی در اسلام

یأیها الذین ءامنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا أن یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه و لکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستئنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم و الله لا یستحی من الحق و اذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبهن و ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنکحوا أزوجه من بعده أبدا ان ذلکم کان عند الله عظیما؛(2405) ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا احازه داده شود، در حالی که (قبل از موعد نیایید و) در انتظار وقت غذا ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید؛ و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید؛ این عمل، پیامبر را ناراحت می نماید، ولی از شما شرم می کند (و چیزی نمی گوید)؛ اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد! و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را (بعنوان عاریت) از آنان [همسران پیامبر] می خواهید از پشت پرده بخواهید؛ این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر است! و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است!

مهمان دوستی لوط پیامبر

و جاء أهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون و اتقوا الله و لا تخزون؛(2406) (از سوی دیگر،) اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند، و بطرف خانه لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند. (لوط) گفت: اینها میهمانان منند؛ آبروی مرا نریزید! و از خدا بترسید، و مرا شرمنده نسازید!