فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تأمل در مشورت

امام صادق (علیه السلام): لا تکونن أول مشیر و ایاک و الرأی الفطیر؛(2386) در مشورت نخستین کس مباش که نظر می دهد و از اظهار نظر ناپخته بپرهیز.

زمان مشورت

امام علی (علیه السلام): شاور قبل أن تعزم و فکر قبل أن تقدم؛(2387) پیش از تصمیم گیری، مشورت کن و پیش از عمل بیندیش.

فواید مشورت

امام کاظم (علیه السلام): من استشار لم یعدم عند الصواب مادحا و عند الخطا عاذرا؛ کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود، معذورش دارند.