فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت در حکومت بعد از نامه حضرت سلیمان به ملک ء سبا

قالت یأیها الملؤا أفتونی فی أمری ما کنت قاطعه أمرا حتی تشهدون(2378) (سپس) گفت: ای اشراف (و ای بزرگان)! نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور (و مشورت) شما انجام نداده ام!

مشورت از صفات بر جسته مؤمنین

و الذین استجابوالربهم و أقاموا الصلوه و أمرهم شوری بینهم و مما رزقنهم ینفقون؛(2379) و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.

دستور به مشورت

فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین؛(2380) به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم ] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.