فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار و دعا

عن علی بن عبد العزیز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداک أقبل علی العباده و ترک التجاره فقال ویحه أما علم أن تارک الطلب لا یستجاب له؛(2358) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: عمر بن مسلم چه کرد؟ عرض کردم او به عبادت خدا روی آورده و تجارت را ترک گفته است. حضرت از عمل او اظهار تأسف کرد و فرمود: مگر نمی داند که هر کس کار خود را در طلب معاش ترک کند، دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت؟

داستانها

تشویق به کار و کسب

روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مسجد کوفه وارد شد، دید عده ای زانو به بغل گرفته اند و در گوشه ای نشسته اند. پرسید: این ها کیستند؟ گفته شد: اینها رجال الحق؛ مردان حق هستند. حضرت فرمود: به چه دلیل اینها مردان حق هستند؟
گفته شد: از این رو که دارای نجابت و عزت نفس هستند. اگر کسی به آنها غذا داد، شکر می کنند و دست گدایی به سوی کسی دراز نمی نمایند. امام علی (علیه السلام) فرمودند: سگ های کوفه هم چنین هستند، آنگاه امام علی (علیه السلام) با شلاق آنها را از مسجد بیرون کرد و به آنها فرمود: بروید کار کنید! به این ترتیب آن حضرت انسان ها را از بیکاری بر حذر داشت و به کار و کسب حلال تشویق می نمود(2359).