فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عزت نفس با کار و تلاش

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لئن یحتطب الرجل علی ظهره فیبیعه و یستغنی به ویتصدق بفضله خیر من أن یسأل رجلا آتاه الله من فضله فیعطیه أو یمنعه؛(2356) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود، هیزم جمع کند، با دوش خود حمل نماید و آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی در خواست کمک نماید، خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.

بزرگترین جزء عبادت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) العباده سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال؛(2357) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: عبادت هفتاد جزء است که بهترین آن کوشش در به دست آوردن مال حلال است.

کار و دعا

عن علی بن عبد العزیز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداک أقبل علی العباده و ترک التجاره فقال ویحه أما علم أن تارک الطلب لا یستجاب له؛(2358) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: عمر بن مسلم چه کرد؟ عرض کردم او به عبادت خدا روی آورده و تجارت را ترک گفته است. حضرت از عمل او اظهار تأسف کرد و فرمود: مگر نمی داند که هر کس کار خود را در طلب معاش ترک کند، دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت؟