فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از چشم من افتاد!

عن ابن عباس أنه قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا نظر الی الرجل فأعجبه قال له حرفه فان قالوا لا قال سقط من عینی قیل و کیف ذاک یا رسول الله قال لأن المؤمن اذا لم یکن له حرفه یعیش بدینه؛(2353) ابن عباس می گوید وقتی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی را می دید که اعضاء و عضلات نیرومندش باعث شگفتی آن حضرت می شد، سؤال می فرمود: آیا حرفه و شغلی دارد؟ می گفتند نه! حضرت می فرمود: از چشم من افتاد! وقتی گفته می شد چرا چنین است؟ حضرت می فرمودند: اگر مرد حرفه ای نداشته باشد برای امرار معاش از دینش خرج می کند.

اثر لقمه حلال

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال من أکل الحلال أربعین یوما نور الله قلبه؛(2354) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس چهل روز غذای حلال بخورد، خداوند متعال قلبش را نورانی می گرداند.

ارزش کار

عن الصادق (علیه السلام): اعمل و احمل علی راسک و استغن عن الناس؛(2355) کار کن و با سرت بار ببر و بدینوسیله خویشتن را از کمک مردم بی نیاز نما!