فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از تنبلی

ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر؛(2349) از تنبلی و تنگ حوصلگی دوری کن، چه این دو حالات سرآغاز هر بدی است.

از سیره امام علی (علیه السلام)

روی أنه یعنی أمیرالمؤمنین (علیه السلام) لما کان یفرغ من الجهاد یتفرغ لتعلیم الناس و القضاء بینهم فاذا فرغ من ذلک اشتغل فی حائط له یعمل فیه بیدیه و هو مع ذلک ذاکر لله تعالی؛(2350) روایت شده که علی (علیه السلام) وقتی از جبهه جنگ بر می گشت، به تعلیم و تدریس و همچنین به قضاوت بین مردم می پرداخت و چون از این کار فارغ می شد در باغچه شخصی خود به کارهای دستی از قبیل بیل زدن، نهر کندن و آب کشیدن می پرداخت ولی در همان حال نیز از یاد خدا غافل نبود.

اجر اهل کار نزد خداوند متعال

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله؛(2351) امام صادق (علیه السلام) فرمود: اجر کسی که برای زندگی خود و عائله اش زحمت می کشد مانند اجر سرباز مجاهد است.