فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بوسه بر دست کارگر

فقبل یده (سعد الأنصاری) رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قال: هذه ید لاتمسها نار؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست آن کارگر (سعید انصاری) را بوسید و گفت: این دستی است که آتش به آن نمی رسد.

پرهیز از تنبلی

ایاک و الکسل و الضجر فانهما مفتاح کل شر؛(2349) از تنبلی و تنگ حوصلگی دوری کن، چه این دو حالات سرآغاز هر بدی است.

از سیره امام علی (علیه السلام)

روی أنه یعنی أمیرالمؤمنین (علیه السلام) لما کان یفرغ من الجهاد یتفرغ لتعلیم الناس و القضاء بینهم فاذا فرغ من ذلک اشتغل فی حائط له یعمل فیه بیدیه و هو مع ذلک ذاکر لله تعالی؛(2350) روایت شده که علی (علیه السلام) وقتی از جبهه جنگ بر می گشت، به تعلیم و تدریس و همچنین به قضاوت بین مردم می پرداخت و چون از این کار فارغ می شد در باغچه شخصی خود به کارهای دستی از قبیل بیل زدن، نهر کندن و آب کشیدن می پرداخت ولی در همان حال نیز از یاد خدا غافل نبود.