فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش کار کشاورزی

قال الامام الصادق (علیه السلام): الزارعون کنوز الأنام، یزرعون طیبا أخرجه الله عزوجل و هم یوم القیامه أحسن مقاما، و أقربهم منزله یدعون المبارکین؛(2347) دهقانان گنجینه های مردمند. آنها (بذری) پاک و حلال می کارند و خداوند عزوجل آن را به بار می نشاند. و ایشان در روز رستاخیز مقامی نیکوتر دارند، و از نزدیکترین منزلت برخورددارند و با عنوان مبارک خوانده می شوند.

ثروت کار

امام صادق (علیه السلام): الکیمیاء الأکبر الزراعه؛(2348) بزرگ ترین کیمیا و ثروت، کشاورزی است.

بوسه بر دست کارگر

فقبل یده (سعد الأنصاری) رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و قال: هذه ید لاتمسها نار؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست آن کارگر (سعید انصاری) را بوسید و گفت: این دستی است که آتش به آن نمی رسد.