فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آداب کار کردن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ویل لصناع امتی من الیوم وغدا؛(2346) وای به حال صنعت گران امت من، از این که در کار مردم امروز و فردا کنند.

ارزش کار کشاورزی

قال الامام الصادق (علیه السلام): الزارعون کنوز الأنام، یزرعون طیبا أخرجه الله عزوجل و هم یوم القیامه أحسن مقاما، و أقربهم منزله یدعون المبارکین؛(2347) دهقانان گنجینه های مردمند. آنها (بذری) پاک و حلال می کارند و خداوند عزوجل آن را به بار می نشاند. و ایشان در روز رستاخیز مقامی نیکوتر دارند، و از نزدیکترین منزلت برخورددارند و با عنوان مبارک خوانده می شوند.

ثروت کار

امام صادق (علیه السلام): الکیمیاء الأکبر الزراعه؛(2348) بزرگ ترین کیمیا و ثروت، کشاورزی است.