فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار پیوسته

امام سجاد (علیه السلام): انی لاحب أن أدوم علی العمل و ان قل؛(2345) من دوست دارم که در کار پیوسته باشم، اگر چه اندک باشد.

آداب کار کردن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ویل لصناع امتی من الیوم وغدا؛(2346) وای به حال صنعت گران امت من، از این که در کار مردم امروز و فردا کنند.

ارزش کار کشاورزی

قال الامام الصادق (علیه السلام): الزارعون کنوز الأنام، یزرعون طیبا أخرجه الله عزوجل و هم یوم القیامه أحسن مقاما، و أقربهم منزله یدعون المبارکین؛(2347) دهقانان گنجینه های مردمند. آنها (بذری) پاک و حلال می کارند و خداوند عزوجل آن را به بار می نشاند. و ایشان در روز رستاخیز مقامی نیکوتر دارند، و از نزدیکترین منزلت برخورددارند و با عنوان مبارک خوانده می شوند.