فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کشاورزی امام کاظم (علیه السلام)

امام کاظم (علیه السلام): انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق - و ان لی من یکفینی - لیعلم الله أنی أطلب الرزق الحلال؛(2344) من در برخی از زمین های کشاورزی ام کار می کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می شود، در حالی که هستند کسانیکه به جای من کار کنند و مرا از کار کردن بی نیاز کنند، ولی من کار می کنم تا خداوند ببیند که در جست و جوی روزی حلالم.

کار پیوسته

امام سجاد (علیه السلام): انی لاحب أن أدوم علی العمل و ان قل؛(2345) من دوست دارم که در کار پیوسته باشم، اگر چه اندک باشد.

آداب کار کردن

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ویل لصناع امتی من الیوم وغدا؛(2346) وای به حال صنعت گران امت من، از این که در کار مردم امروز و فردا کنند.