فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

ارزش کسب حلال

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسأله و سعیا علی عیاله و تعطفا علی جاره لقی الله و وجهه کالقمر لیله البدر؛(2343)
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: کسیکه از پی مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سؤال مصون نگه دارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد.

کشاورزی امام کاظم (علیه السلام)

امام کاظم (علیه السلام): انی لأعمل فی بعض ضیاعی حتی أعرق - و ان لی من یکفینی - لیعلم الله أنی أطلب الرزق الحلال؛(2344) من در برخی از زمین های کشاورزی ام کار می کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می شود، در حالی که هستند کسانیکه به جای من کار کنند و مرا از کار کردن بی نیاز کنند، ولی من کار می کنم تا خداوند ببیند که در جست و جوی روزی حلالم.