فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خوشرفتاری کار فرما به کارگر از علائم صالح بودن

قال انی أرید أن أنکحک احدی ابنتی هتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج فان أتممت عشرا فمن عندک و ما أرید أن أشق علیک ستجدنی ان شاءالله من الصلحین قال ذلک بینی و بینک أیما الأجلین قضیت فلا عدون علی و الله علی ما نقول وکیل؛(2339) (شعب) گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبتی از ناحیه توست؛ من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت (موسی) گفت: مانعی ندارد، این قراردادی میان من و تو باشد؛ البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم)! و خدا بر آنچه ما می گوییم گواه است!

اهمیت کسب حلال

فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم؛(2340) از آنچه به غنیمت گرفته اید، حلال و پاکیزه بخورید؛ و از خدا بپرهیزید؛ خداوند آمرزنده و مهربان است!

توصیه به کار حتی در هنگام حج

لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم فاذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام و اذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم؛(2341)
گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج، پی ریزی یک اقتصاد صحیح است). و هنگامی که از عرفات کوچ کردید، خدا را نزد مشعر الحرام یاد کنید! او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از این، از گمراهان بودید. سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند، (به سوی سرزمین منی) کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده مهربان است!