فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

از تو حرکت از خدا برکت

یبنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه و لا تایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرون؛(2335) پسرانم! بروید، و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!

امین و نیرومند بودن در کار

قالت احداهما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(2336) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد و او همین مرد است!