فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کار و کسب (لقمه حلال)

آیات

از تو حرکت از خدا برکت

یبنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه و لا تایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرون؛(2335) پسرانم! بروید، و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!