فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

موجبات افزایش دین

حضرت عیسی (علیه السلام): ان الشجره لا تکمل الا بثمره طیبه کذلک لا یکمل الدین الا بالتحرج عن المحارم؛(2320) درخت کامل نمی شود مگر با میوه ای گوارا. همچنین دین داری کامل نمی شود مگر با دوری از حرام ها.

گناه موجب سلب نعمت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول کان أبی (علیه السلام) یقول ان الله قضی قضاء حتما ألا ینعم علی العبد بنعمه فیسلبها ایاه حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه؛(2321) امام باقر (علیه السلام) فرمود: خداوند یک حکم قطعی کرده است که نعمتهایی را که به مردم داده است از آنها نگیرد مگر اینکه گناهی مرتکب شوند که موجب سلب آن نعمت گردد.

گناه تازه؛ بلای تازه

عن الرضا (علیه السلام) قال کلما أحدث العباد من الذنوب مالم یکنوا یعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون؛(2322) امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر وقت مردم به گناه تازه ای آلوده می شوند که تا به حال انجام نمی دادند، خداوند هم آنان را گرفتار به بلاء تازه ای می کند که آنها نمی دانستند.