فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های مؤمن

قال الامام السجاد (علیه السلام): علامات المؤمن خمس. قلت و ماهن یا ابن رسول الله؟ قال: الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله و الصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف؛(2316)
انسان مؤمن پنج نشانه دارد. پرسیدند: آن ها کدام است؟ فرمود: پرهیز از گناه در خلوت، صدقه دادن در هنگام تنگدستی، صبوری در وقت مصیبت، بردباری در حال خشم و راستگویی به هنگام ترس.

مقابله با گناه کار

امام علی (علیه السلام): أمرنا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفره؛(2317) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ما فرمان داد که با اهل گناه با چهره ای درهم کشیده رو به رو شویم.

ترک گناه معادل شهادت در راه خدا

قال علی (علیه السلام) ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف؛(2318) آن کسی که در راه خدا جهاد کند و شربت شهادت را بنوشد، بلند مقام تر از آنکس نیست که توانایی بر گناه داشته باشد و دامن خود را آلوده نکند.