فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خوشحالی شیطان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات؛(2313) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: شیطان از گناهان شما خشنود می شود، هر چند آنها معاصی صغیره باشند.

طهارت نفس

قال الامام علی (علیه السلام): طهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات؛(2314) جان خود را از شهوات پلید منزه سازید تا به مدارج عالی انسانی دست یابید.

منشأ گرفتاری

امام باقر (علیه السلام): ما من نکبه تصیب العبد الا بذنب؛(2315) هیچ گرفتاری به بنده نمی رسد مگر به سبب گناه.