فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اجتناب از گناه عامل تقرب

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی؛(2312) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در هنگام مناجات خدا به حضرت موسی (علیه السلام) فرمود: ای موسی هیچ عامل تقربی برای قرب پاکان به خداوند مانند اجتناب از گناه نیست.

خوشحالی شیطان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات؛(2313) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: شیطان از گناهان شما خشنود می شود، هر چند آنها معاصی صغیره باشند.

طهارت نفس

قال الامام علی (علیه السلام): طهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات؛(2314) جان خود را از شهوات پلید منزه سازید تا به مدارج عالی انسانی دست یابید.