فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گناه، اطاعت از نفس اماره است

و ما أبری نفسی ان النفس لأماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم؛(2311)
من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر می کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.

روایات

اجتناب از گناه عامل تقرب

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی؛(2312) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در هنگام مناجات خدا به حضرت موسی (علیه السلام) فرمود: ای موسی هیچ عامل تقربی برای قرب پاکان به خداوند مانند اجتناب از گناه نیست.