فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضمانت امام

ضمنت لمن اقتصد أن لا یفتقر؛(2295) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من ضمانت می کنم که هر که میانه روی پیشه کند، فقیر نشود.

داستانها

توصیه مرحوم مدرس (رحمه الله) به دخترش

شهید آیت الله سید حسن مدرس (رحمه الله)، نابغه جهاد و افشاگری بر ضد ظلم و ستم و قهرمان شجاعت و شهامت، در ماه مبارک رمضان هزار و سیصد و پنجاه و شش قمری در تبعیدگاه خود، کاشمر، توسط مزدوران رضاخان، مسموم و به شهادت رسید، در حالیکه حدود هفتاد سال داشت، قبر شریقش در کاشمر از شهرهای خراسان مزار مسلمین است.
گفتنی ها و حکایات در رابطه با این مرد بزرگ، بسیار است، از جمله این که: در پشت صفحه اول قرآنی که از او به یادگار مانده و نزد نوه اش نگهداری می شود، به خط خود، خطاب به دخترش چنین نوشته: فاطمه بیگم! تو را به سه مطلب، توصیه می کنم: 1 - نماز و قرآن را بخوان 2 - برای پدر و مادرت دعا کن 3 در زندگی قناعت داشته باش!(2296).